Nowy wymiar biznesu

Systemy zarządzania treścią

Czas trwania

2 dni

Cel

Zaznajomienie się z systemami zarządzania treścią, w szczególności systemem WordPress oraz elementami wspierającymi tworzenie i modyfikację treści w Internecie.

Zakres merytoryczny


Systemy Zarządzania Treścią:
Treść, Zarządzanie treścią / Content, Data / Informacja / Wiedza
podejście Treściocentryczne, Procesowe
Jak pisać teksty: Netykieta / Prawo / Formy i standardy treści
Klasyfikacja: Content Management Frameworks / Page-based Systems / Module-based Systems / Content object Systems
Architektura techniczna:
Komponenty: System sterowania procesami pracy, System tworzenia i gromadzenia, System zarządzania, System publikowania, System administracyjny, Repozytorium treści
Role i uprawnienia

WYSiWYG:
wysiwyg = edytor / przyciski / porównanie dostępnych systemów
użytkowanie aplikacji: przeklejanie treści / listy numerowane / tabele / obrazki / hiperłącza
Dostosowywanie: usunięcie znacznika p / stylowanie / customizacja
Pluginy

WordPress:
architektura systemu / logika działania
baza danych
instalacja i konfiguracja / logowanie, pierwsze uruchomienie, zmiana hasła dostępu
interfejs, zarządzanie / edycja stron
szablony strony: wyszukiwanie, instalacja / zarządzanie, konfigurowanie / modyfikacja, tworzenie nowego / Sylabus / The Loop
rozszerzenia: wyszukiwanie, Instalacja / zarządzanie / najpopularniejsze wtyczki
widgety: zarządzanie / tworzenie
wersje językowe: tłumaczenia szablonów / kolejny WordPress
multisite: rozszerzenia (np. qTranslate, WPML, Polylang)
debugowanie: popełniane błędy / przeglądarki i wspomagane rozszerzenia / Body class / WP_DEBUG
wtyczki

Dane wejściowe (niezbędne bądź oczekiwane)

Znajomość / Wiedza
wiedza na temat protokołów sieciowych
znajomość tworzenia środowiska deweloperskiego
Umiejętności / Doświadczenie
praca zespołowa / programowanie w parach
pozyskiwanie wymagań i ich doprecyzowywanie
przedstawianie wyników prac
analiza algorytmów
język PHP
język HTML / CSS
umiejętność debugowania aplikacji
Dane wyjściowe (nauczone bądź uzyskane)
Znajomość / Wiedza
Jak tworzyć treść serwisów www.
Inne systemy zarządzania treścią dostępne na rynku z uwzględnieniem trendów rynkowych
Wpływ konfiguracji systemów na SEO
Umiejętności / Doświadczenie
instalacja i konfiguracja systemu WordPress
używanie edytora WYSiWYG
tworzenie / modyfikowanie / edycja treści w WordPress - publikacja serwisu www
dostosowywanie strony www poprzez instalacje i modyfikację odpowiednich szablonów / wtyczek / rozszrzeń

Rozwijające kompetencje behawioralne

praca zespołowa / programowanie w parach
pozyskiwanie wymagań i ich doprecyzowywanie
przedstawianie wyników prac
analiza algorytmów