Nowy wymiar biznesu

Prawo własności intelektualnej oraz obowiązki administracyjno-prawne